Obchodní podmínky

§ 1 Kupující učiněním závazné objednávky stvrzu je, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – kupujících.

§ 2 Při dodání zboží na výměnu, je nutné zkontrolovat servo/turbo nejpozději do 4 dnů, zda je shodné s typem auta. Pozdější žádosti o vrácení Vašeho původního dílu, nebude možné vyřídit k Vaší spokojenosti.

§ 3 Zboží, které je k nám zasláno na výměnu/zálohu a není dostatečně zabaleno (bublinková folie/papír + karton) nebude námi přebráno a bude posláno zpět. Z důvodu nedostatečného zabalení (jen streč folie) dochází během přepravy k poškození zboží.

§ 4 Řízení které je k nám zasláno na opravu musí být BEZ táhel, manžet a čepů! Pokud na řízení zůstanou, nebude řízení k opravě přijato!

§ 5 Expedice

 • Objednávka bude odeslána pod podmínkou, že je zboží skladem. Pokud zboží skladem nebude, bude kupující o této skutečnosti informován emailem a bude se moci rozhodnout pro částečnou realizaci objednávky nebo pro zrušení celé objednávky.

 • Zásilky expedujeme od 1 do 3 pracovních dnů po připsání peněz na účet nebo po obdržení informace o zvolení zásilky na dobírku.

§ 6 Platby.

1. Platební možnosti:

 • Platba předem – kurýr. Platba na český účet vedený u Poštovní spořitelny, číslo účtu: 268837995/0300. Při platbě předem uveďte ve zprávě pro příjemce vaše uživatelské jméno a číslo aukce

 • Platba na dobírku – kurýr

 • 3. Dobírkou kupující zaplatí za zboží v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní společnost. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní službou.

  4. Převodním příkazem, kdy obdrží kupující fakturu za zboží a zašle peníze na účet prodávajícího. Následně bude zboží kupujícímu expedováno. Při platbě v hotovosti kupující zaplatí za zboží v okamžiku jeho převzetí, a to přímo na pobočce prodávajícímu.

  6. Převodním příkazem, kdy obdrží kupující fakturu za zboží a zašle peníze na účet prodávajícího. Následně bude zboží kupujícímu expedováno.

§ 6 Objednávky může kupující posílat 24 hodin denně. Tyto objednávkvy zaslané kupujícím do systému, budou zaregistrovány, zpracovány a o jejich vyřízení bude kupující informován e-mailem nebo telefonicky.

 1. Ke každému zboží je přikládána faktura či daňový doklad, který slouží zároveň jako list záruční.

 2. Všechny ceny v e-shopu jsou uvedeny včetně DPH. Vyhrazujeme si právo na změny cen výrobků nacházejících se v nabídce. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o ceny za 1ks.

 3. Ke každé objednávce bude připočtena cena za dopravu. (cena za dopravu je individuální a vždy ji zjistíte po kompletním zhrnutí objednávky)

 4. Kupující si je vědom, že koupí produktů od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, jsou pouze informativní.

 5. Kupující musí odeslat staré servořízení/ turbo nejpozději do 14 dnů od doručení objednaného. V případě, že se tak nestane bude vratná záloha ponížena o 21%. Pokud neodešle staré servořízení/turbo do 2 měsíců, bude vratná záloha ponížena o 50%!!!

 6.  Je nutné uvést číslo faktury a výši vratné zálohy!!!

  Vratná záloha bude zákazníkovi převedena na účet nejpozději do 14 dnů, od obdržení starého servořízení, nebo turba.

  § 7 Vrácení zboží

  1. Právo na vrácení zboží (právo na odstoupení od smlouvy)
  Zaručujeme právo na odstoupení od smlouvy a tím i vrácení objednaného zboží bez udání důvodu.Podle  § 53 ods. 7 Občanského zákoníku má kupující v e-shopu právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Pro dodržení 14 denní lhůty na podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí podat prohlášení před jejím uplynutím na adresu Ecars24.cz, nám. Svobody 827/11 790 01 Jeseník. Vrácení vzájemného plnění stran má být provedeno bezodkladně, přičemž ne později, než ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Ecars24 obdržel prohlášení Kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.Ecars24 může pozdržet vrácení platby přijaté od Kupujícího do doby, než převezme vrácenou věc nebo než obdrží od Kupujícího potvrzení o zaslání věci, podle toho, ke které události dojde dřív. 
  2. Zboží je třeba odeslat na vlastní náklady na adresu Ecars24.cz, nám. Svobody 827/11 790 01 Jeseník.   Vrácené zboží nesmí být poškozeno a nesmí mít na sobě stopy opotřebení mimo opotřebení v rámci obvyklé manipulace se zakoupeným zbožím (např. vyplývajícím z nutnosti vyzkoušení nebo jiného prověření zboží).

 7. 3. V případě vrácení poškozeného zboží nebo zboží se stopami opotřebení překračujícího rámec obvyklé manipulace může Ecars24 uplatnit vůči kupujícímu odškodnění ve výši hodnoty poškození nebo opotřebení, při čemž částka tohoto odškodnění může být stržena z částky prodejní ceny, která má být vrácena kupujícímu. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva považována za neuzavřenou. Žádáme o dodržení stanovené lhůty pro vrácení zboží.

  4. Pohledávka za vrácené zboží bude uhrazena poštovní poukázkou, bankovním převodem na určený bankovní účet nebo na účet, ze kterého byla provedena platba.
  V případě, že Ecars24 nerealizuje dodávku veškerého objednaného zboží v termínu do 30 dnů, má zákazník právo ukončit smlouvu s okamžitým účinkem.

  5. Formulář pro odstoupení od smlouvy na našich webových stránkách (www.ecars24.cz)

  6. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

  7. Zásilku je nutné převzít, aby nastala 30-ti denní lhůta pro vrácení zboží, nepřevzetí zásilky bude hodnoceno jako porušení obchodních podmínek, viz bod IX.

  8. Vyhrazujeme si také právo na telefonické potvrzení objednávky.

  9. Kupující může provést změnu v objednávce do obdržení našeho e-mailu o potvrzení objednávky zboží, nejpozději však do 24 hodin.

  10. V případě pochybnosti při objednávce zboží, prosíme kupujícího kontaktovat nás e-mailem, nebo telefonicky.

  11. Kupující má možnost ověření statusu objednávky na emailu nebo telefonicky.

  12. Kupující nemůže zrušit objednávku, která již byla odeslána. Stornovat ji může do 24 hodin od objednání, aby nedošlo ke zbytečnému naskladnění zboží na náš sklad.

  13. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

  14. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu na objednávce v případě chybně zveřejněné ceny v internetovém obchodě. V takové případě je prodávající o této skutečnosti povinen neprodleně informovat kupujícího a případně objednávku stornovat pokud kupující se změnou ceny nesouhlasí.

15. Kupující učiněním objednávky a potvrzením obchodních podmínek souhlasí se zasíláním informací a nabídek z našeho internetového obchodu, ne častěji však jako 1x za 2 měsíce.

§ 8 DODACÍ PODMÍNKY

 1. Po obdržení objednávky od kupujícího, zašle prodávající v nejkratší době informaci o přijetí objednávky e-mailem. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje-předá dopravci obvykle během 1-2 pracovního dne, nejpozději však do 10-ti pracovních dní. V případě, že objednané zboží není skladem nebo je náhle vyprodané, bude se prodávající snažit v co nejkratší době zboží naskladnit a zaslat kupujícímu informaci o aktuálním vyprodání - neskladnosti. Takové zboží prodávající zašle obvykle mezi 2-5 pracovním dnem, ovšem vyhrazujeme si právo zaslat zboží až do 12- ti dní od doručení objednávky.

 2. Dodávka zboží bude vybrána kupujícím a může probíhat těmito způsoby:

  • osobní odběr - kupující si smluví místo a čas vyzvednutí zásilky s prodávajícím. Adresa eshopu není sklad ani odběrné místo a proto kupující musí vyčkat instrukcí k vyzvednutí zásilky od prodávajícího. Obvykle tak bývá mezi 1-2.pracovním dnem od objednání, nejpozději je však prodávající povinen zásilku předat 10.pracovní den od objednání, to neplatí však, pokud kupující odmítne místo a čas předání vícekrát jako 2x nebo bude jinak předání zboží zabraňovat a oddalovat ho.

  • jinak dle aktuální nabídky

 1. Pokud nebude zásilka doručena kupujícímu, i když byla řádně objednána a potvrzena prodávájícím, je nutné v co nejkratší době kontaktovat prodávajícího.

§ 9 REKLAMACE A VRÁCENÍ

 1. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží. Dojde-li k výměně zboží, začne záruční doba znovu běžet ode dne převzetí nového zboží. Záruční doba: a) na turba-24 měsíců, b) řízení- 12 měsíců c) hlavy: 6 měsíců d) vstřiky- 12 měsíců.

 2. K reklamaci je nutné předložit doklady o prodeji zboží - fakturu či daňový doklad, záruční list a popsat zjištěné vady pomocí reklamačního protokolu.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo vadné a případně neopravitelné zboží nahradit zbožím jiným se stejnými parametry. Všechny reklamace budou vyřízeny v zákonné lhůtě 30 dnů od data přijetí.

 4. Pokud nebude zásilka doručena kupujícímu, i když byla řádně objednána a potvrzena, je nutné v co nejkratší době kontaktovat prodávajícího.

 5. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě poškození zboží při přepravě. Tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Nárok zaniká také při neodborné instalaci výrobku, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu z uživatelskou příručkou či návodem, poškozením nebo živly, nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce.

 6. Zakoupené výrobky jsou určeny k montáži odborným servisem. V případě jejich dalšího prodeje jste povinni o této skutečnosti informovat Vaše zákazníky.

 7. Pokud kupující po obdržení zboží objeví vadu na výrobku, je nutné kontaktovat prodávajícího ohledně postupu reklamačního řízení. Je třeba uvést zjištěné vady a následně doručit (osobně, kurýrem  PPL nebo GLS) reklamované zboží na adresu prodávajícího a to nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky

 8. Při reklamaci zboží neplatíme žádné další náklady, včetně nákladů namontování, případně vymontování zboží.

 9. Naše adresa pro uplatnění reklamace je:

  Ecars24.cz, nám. Svobody 827/11 790 01 Jeseník

  Kontaktní osoba pověřená komunikací se zákazníkem: 
  Adriana Plutka

  ecars24.cz@gmail.com
  tel: 702072623
  Provozní doba:
  7:30-15:30 (pracovní dny) 

  Kvuli koronaviru mame omezenou oteviraci dobu a všechne baliky prijmujeme u PPL nebo GLS

  Prosíme o zasílani baliku jenou PPL/GLS

  Prosíme potom o zaslani na email informaci:

  1. čislo baliku 

  2. Čislo účtu

 10. V případě uznání nároků zákazníka jako opodstatněné vrátí Ecars24 zákazníkovi také náklady na dodání obyčejným balíkem.

§ 10 REKLAMACE POŠKOZENÉ ZÁSILKY

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud kupující zjistí zjevné vady (např. poškozený obal, nalomení - ulomení části zásilky, poškození obsahu uvnitř), je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu dopravci a sepsat s ním ihned na místě reklamační protokol.

§ 11 OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje, jsou považovány za přísně důvěrné a nebudou zveřejněny ani předány dalším osobám či společnostem. Potřebné osobní údaje budou předány pouze dopravci (jméno, adresa, popř. telefon). Vámi poskytována data slouží pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím a budou dle zákona zabezpečena.Vyhrazujem si právo registrovaným uživatelům eshopu a uživatelům, kteří nám během nákupu kontaktní údaje poskytli, zasílat obchodní oznámení a informace o akcích v eshopu. Uživatel svou registrací nebo nákupem automaticky souhlasí s tímto ustanovením. V případě, že s uvedeným nesouhlasí a přesto se chce zaregistrovat nebo nakoupit je toto nutné oznámit majiteli eshopu www.ceske-repas-turba.cz písemně nebo emailem.

§ 12 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky. Při trvalém smluvním vztahu má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

§ 13 STORNO OBJEDNÁVKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou všem zobrazeny na serveru pozornanej.cz Objednávku můžete stornovat do max. 24 hod. od objednání, dodané zboží můžete bez smluvní pokuty samozřejmě vrátit.


Formulář pro odstoupení od smlouvy:

(Zkopírujte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Adriana Katarzyna Plutka
nám. Svobody 827/11 790 01 Jeseník
tel. 702072623
e-mail:ecars24.cz@gmail.com
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

...............................................................................................................................................................
Datum objednání (*).............................................................................

Datum obdržení (*)................................................................................

Číslo prodejního dokladu (faktury)............................................................

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů......................................................................
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.............
Podpis spotřebitele/spotřebitelů ............................................................................


 Datum....................................................
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Reklamační list

(Zkopírujte tento formulář a pošlete jej zpět)

Reklamující:

Jméno: .........................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

Telefon: .........................................................................................................................................

Email: .........................................................................................................................................

Dodavatel: Ecars24.cz, nám. Svobody 827/11 790 01 Jeseník DIČ: CZ683535168 IČO: 03414582

Číslo prodejního dokladu: ................................... Datum prodeje:

..................................................

Číslo objednávky: .................................................

Označení reklamovaného zboží:

.........................................................................................................

Popis závady:

................................................................................................................................................

.............………………………………………………………………………………………………………. Obsah balení při předání:

................................................................................................................................................

................

.................................................................................................................................................

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Preferovaný způsob vyřízení reklamace:

oprava:

výměna:

................................................................

Datum a podpis reklamujícího